(Na)scholingsdag slaap bij ouderen
voor oefentherapeuten en andere zorgprofessionals

Goed slapen en leefstijl optimaliseren helpt bij vitaal ouder worden.

De oefentherapeut is specialist in bewegen en een belangrijke professional in de slaapzorg. Deze combinatie is in de ouderenzorg goud waard.

De komende 30 jaar (2020-2050) neemt de vergrijzing toe en is er veel goede ouderenzorg nodig. Een speerpunt van de overheid is dat ouderen zo lang als mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen.
Dit vraagt om expertise in de eerstelijn en krachtige samenwerking via netwerkzorg en wijkzorg. Door je kennis uit te breiden met de doelgroep ouderen heb jij de komende 30 jaar een essentieel focusgebied toegevoegd aan je bestaande talenten.

cursus slaap bij ouderen

Uitgebreide maatwerkscholing "Slaap bij Ouderen"

In deze scholing combineer je je bestaande expertise op het gebied van bewegen, leefstijl en slaap met specifieke kennis over de ouderenslaap en de speciale aandachtsgebieden binnen de ouderenpopulatie.
Je leert:

 • De theoretische kaders van de ouderenslaap;
 • Specifieke klachtengebieden bij ouderen in relatie tot slaap, denk daarbij aan Slaapstoornissen, Parkinson, Dementie, Pijn, Eenzaamheid, Tinnitus;
 • Praktische aanpak van lichaam en geest bij de ouderenslaap;
 • Oog en oor te hebben voor de brede context waarin de oudere zich bevindt.
 • Maatwerk te leveren op de persoon
 • Plezier en vertier te bieden samen met serieuze empathische aandacht.
 • Slaap te verbeteren bij ouderen die wonen of verblijven in een zorginstelling;

Deze cursus is bedoeld voor:

 • (Slaap)Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
 • Geriatrie Ergotherapeut
 • Maatschappelijk werk
 • Verpleegkundigen en verzorgenden IG
 • Huisartsen en  praktijkondersteuners (POH)
 • HBO-zorgprofessionals die zich over dit onderwerp willen scholen.

Programma scholingsdag

09:45 - start
We beginnen de dag met koffie/thee en lekkers
10.00 uur - Start van de cursus
Het ochtendgedeelte bestaat uit twee theoretische blokken waarbij het tweede blok nog wat doorloopt na de lunchpauze.
Blok 1. De algemene typische kenmerken van de ouderenslaap. De slaapneurologie en slaapfysiologie bij ouderen. Anamnese en vragenlijsten bij ouderen.
11.15 uur - koffiepauze
Blok 2. De slaapkenmerken binnen de focusgebieden Parkinson, dementie, apneu/RLS/PLMD, tinnitus, eenzaamheid.
12.30 uur - Lunch
45 minuten lunchtijd
13.15 uur - vervolg
Verder met blok 2 de slaapkenmerken binnen de focusgebieden aan de hand van casuïstiek.
14.30 uur
We starten met het uitvoeren en ondergaan van de oefenstof. We delen de zelfbedachte nieuwe gefilmde inspiratie in groepen. Zo inspireren we elkaar.
15.30 uur - theepauze
15.45 uur 
Verder met oefenstof uitvoeren en ondergaan
16.30 uur - einde van de scholingsdag

Studiebelasting

Huiswerkopdracht betreft het doorwerken van het werkboek, lezen van het leesboek en doornemen V&VN richtlijn 2021 "Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen".

Daarnaast film je een zelfbedachte slaapbevorderende- of bewegingsactiverende oefening voor de oudere mens. Deze video duurt maximaal 3 minuten.

Alles bij elkaar kost dit ongeveer 15 - 20 uur aan voorbereidingstijd.

Bijkomende kosten: geen

Investering

Deze nascholingsdag over de ouderenslaap is een klassikale scholing van 1 dag op de locatie in Houten, inclusief drankjes, lunch, het werkboek en het leesboek.

Investering is €325,00

De erkenning is er al via het boek Ouderenzorg in de Huisartsenpraktijk

Slaapoefentherapie is co-auteur van het NHG-boek met het onderdeel Slaap. Hierdoor kunnen huisarts en POH ons eenvoudig vinden.

Het zorgpad wordt leesbaar wanneer je erop klikt.

boek slaap ouderenzorg huisartsen praktijk
stroomschema slapeloosheid ouderen

Wil je graag voorbereid zijn op de belangrijkste doelgroep voor de toekomst?
Bekwaam je dan op het gebied van de ouderenslaap. De co-auteur status van de Slaapoefentherapie in het NHG-boek "Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk" draagt nu al bij aan de bekendheid, erkenning en het gebruik van Slaapoefentherapie in de eerstelijns GHZ.
Doe mee, haak aan, ook als andere HBO zorgprofessional.

Accreditatie

ADAP: 25,5 punten
LV POH GGZ: 6 punten (ingangsdatum 1-10-2024)
NVvPO: 6 punten (ingangsdatum 1-9-24)

INSCHRIJVEN !

Wil je deelnemen in deze (na)scholingsdag? Schrijf je dan direct in via de trainingsagenda of neem vrijblijvend contact met me op als je vragen hebt.

(nog) niet deelnemen?

Maar wil je wel op de hoogte blijven van alle positieve ontwikkelingen binnen de Slaapoefentherapie?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.